%d9%85%d8%b3-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2

مس و پرداز

دوات های جدید سیاه مشق که با روش مس و پرداز تولید و به بازار ارائه شده است شباهت بسیاری به نقوش میناکاری داشته و در حقیقت نوعی از این رشته هنری می باشد که با اندکی تغییر توسط هنرمندان میناکار صورت می پذیرد. اگر چه جهت عمل آوری این نوع از پردازش شیء مسی وارد کوره نمیشود و رنگها فاقد لعاب می باشد اما ضد آب بوده و دارای پایداری کافی و مناسی می باشد. به این شیوه مس و پرداز گفته می شود و بعضا یا عنوان نقاشی روی مس معرفی می شود. نقوش ظریف و زیبای میناکاری در این طرح ها دیده می شود و در کنار کاربردی بودن دواتها میتوان بعنوان لوازم دکور منزل و محل کار نیز استفاده شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید