%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c

سیاه مشق در خوشنویسی ایرانی

سیاه مشق یکی از رشته های خوشنویسی ایرانی است که در آن خوشنویس با نوشتن برخی حروف، کلمات و جملات بصورت تکراری یا متقاطع به ایجاد یک اثر با کمپوزسیون ویژه خود می رسد. در سیاه مشق ایجاد یک فضای منحصر به فرد برای هنرمند بیش تر از انتقال مفهوم شعر یا جمله نگارش شده اهمیت دارد. اساتید و هنرمندان رشته خوشنویسی به ممارست و تمرین زیاد اهتمام ویژه ای دارند. از این رو میزان و نحوه تمرینات هنرجویان و استادان پیشین نیز زبانزد است. مانند کلهر که گفته اند در قسمتی از تکیه میرفندرسکی مدتها به نوشتن مشغول بوده است. شاید یکی از دلایل تولید سیاه مشق کمبود کاغذ و لزوم استفاده از تمام نقاط صفحه در تمرینات بود. نوشته ها و تمرینات اساتید در یک برهه زمانی واجد مولفه های زیبایی شناسی تشخیص داده شد و از آن پس صفحات تمرینات ایشان مانند یک اثر چلیپا یا سطر یا ترکیب ارزش هنری پیدا کرد

بدون برچسب

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید